Maanhaltijuus yritykselle
Maanhaltijuus yritykselle

Maanhaltijuus yritykselle

500,00 €
Sisältää alv. 0.00 %

Maanhaltijuus on hieno asia!

Tämä on esittelytuote.

Maanhaltijoita ovat kaikki Kurkirahaston toimintaan rahallisesti mukaan lähteneet. Maanhaltijat mahdollistivat yhteisen maan hankinnan, ovat perustamassa Mahdollisuuksien Puutarhaa sekä luomassa uudenlaista yhteisöllisen osallisuuden verkostoa.

Ryhtymällä Maanhaltijaksi:
- suojelet humusta
- osallistut ilmastonmuutoksen torjuntatyöhön
- vaikutat ruoan laatuun
- pidät huolta monimuotoisuudesta
- tuet viljelijää hänen työssään nyt ja tulevaisuudessa
- luot uusia sosiaalisia osallistavia rakenteita

Yrityksesi pääsee Maanhaltijaksi 500 eurolla. Mikäli haluat antaa vielä vehvemman tuen, voit tehdä sen lisäämällä useamman Maanhaltijuuden ostoskoriin.

Tähän kampanjaan osallistuvat yritykset ja yhteisöt ovat mukana luomassa käytännön ratkaisuja aikamme haasteisiin. Se on aktiivista työtä ilmastonmuutosta vastaan sillä biodynaamisesti hoidettu tila mm. sitoo hiiltä maaperään. Tässä työssä mukana oloa voitte hyödyntää omassa viestinnässään ja saaden siten positiivista näkyvyyttä. Saatte nimenne kesäkuussa perustettavan Mahdollisuuksien Puutarhan porttiin sekä Kurkirahaston yhteistyökumppanien listaan nettisivuillemme. Saatte jatkuvan yhteyden tukemaanne hankkeeseen. Lisäksi saatte mahdollisuuden järjestää työhyvinvointipäiviä Mahdollisuuksien Puutarhassa erikseen sovittavalla hinnalla.

Julkaisemme vuoden 2019 loppulla vuosijulkaisun, jossa Kurkirahastoa tukeneet yritykset saavat näkyvyyttä vastineeksi tuestaan.  Näkyvyyden laajuus on suhteessä kampanjaan käytettyym summaan.